کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
ساماانه هم آوا
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
زمانبندی سامانه انتقال نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403
زمانبندی سامانه انتقال نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403
Saturday 20 th April 2024
همایش ملی خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت
همایش ملی خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت
Saturday 6 th April 2024
تغییرات پایان نامه ها و طرح ها پس از اخذ کد اخلاق
تغییرات پایان نامه ها و طرح ها پس از اخذ کد اخلاق
Saturday 6 th April 2024
سومین فراخوان فن تِز
سومین فراخوان فن تِز
Tuesday 2 nd April 2024
وبینار "آشنايي با قوانين كتاب جواني جمعيت و حمايت از خانواده"
اطلاعیه وبینار "آشنايي با قوانين كتاب جواني جمعيت و حمايت از خانواده"
Wednesday 13 th March 2024

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده پزشکی
تلفن: 0098-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: med@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس