کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
ساماانه هم آوا
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
برگزاری اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت -1403
برگزاری اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت -1403
Saturday 17 th February 2024
ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد متقاضيان استعداد درخشان كارشناسي ارشد١٤٠٢
ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد متقاضيان استعداد درخشان كارشناسي ارشد١٤٠٢
Tuesday 6 th February 2024
آرایش واحدی دانشکده بهداشت
آرایش واحدی دانشکده بهداشت
Sunday 28 th January 2024
جوانی جمعیت4
Monday 22 nd January 2024

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده پزشکی
تلفن: 0098-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: med@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس