دانشکده بهداشت

انتشار محتوا: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۹:۵۶ قبل از ظهر

معرفی دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد  از سال 1387 با موافقت شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارتقاء دانشکده علوم پزشکی گناباد به دانشگاه،  به عنوان یکی از سه دانشکده مستقل این دانشگاه شناخته شد و از سال 1396 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. در حال حاضر تعداد کل پرسنل دانشکده بهداشت 27 نفر می باشد. که شامل 9 نفر کارمند و 18 نفر عضو هیئت علمی هستند و در حال حاضر 355 دانشجو در رشته های مختلف (دکتری تخصصی پژوهش محور بهداشت محیط، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار) در این دانشکده تحصیل می‌کنند.

 

روسای دانشکده بهداشت

 

دکتر علی عالمی، پزشک و دکترای تخصصی(PhD) اپیدمیولوژی از سال 1396 تا اسفند 1401
دکتر محمود تقوی، دکترای تخصصی(PhD) مهندسی بهداشت محیط از اسفند 1401 تا کنون

 

معاونین آموزشی دانشکده بهداشت 

دکتر مجتبی افشارنیا، دکترای تخصصی (PhD) مهندسی بهداشت محیط از سال 1396 تا تیرماه 1398
دکتر محمود تقوی، دکترای (PhD) مهندسی بهداشت محیط از تیرماه 1398 تا اسفند 1400
دکتر فاطمه محمدزاده، دکترای تخصصی (PhD) آمار زیستی از اسفند 1400 تا کنون

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس