جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۴:۲۵ قبل از ظهر
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور رئیس، معاون آموزشی، اساتید و مدیران گروه های این دانشکده در روز یکشنبه هفتم آبان ماه ۱۴۰۲ در محل سالن رازی برگزار شد.

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور رئیس، معاون آموزشی، اساتید و مدیران گروه های این دانشکده در روز یکشنبه هفتم آبان ماه ۱۴۰۲ در محل سالن رازی برگزار شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس