جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود کارشناسی بهداشت عمومی برگزار شد

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود کارشناسی بهداشت عمومی برگزار شد

انتشار محتوا: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۹:۱۶ قبل از ظهر
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود کارشناسی بهداشت عمومی در روز دوشنبه 1402/08/15 در محل سالم دفاع دانشکده بهداشت برگزار شد.

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور مدیرگروه، اعضای گروه و استاد مشاور تحصیلی گروه بهداشت عمومی در روز دوشنبه پانزده آبان ماه ۱۴۰۲ در محل سالن دفاع این دانشکده برگزار شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس