رزومه اساتید

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۴:۵۳ قبل از ظهر
 

دکتر علیرضا جعفری

 

 

 
   

دکتر علی عالمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

   

دکتر رضا اسماعیلی

دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت

 

 

 دکتر میترا دوگونچی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 
 دکتر رویا زمانی
 
دندانپزشک
 
استادیار و عضو هیات علمی
 
 

 دکتر حسین روحانی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس