کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۹:۲۱ قبل از ظهر

شرح وظایف کارشناس تحصیلات تکمیلی

 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی و دفاع پروپوزال و تایپ و تنظیم صورتجلسات
 • ابلاغ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی، مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
 • همکاری در تهیه پیشنهاده و تکمیل فرم تاسیس رشته های جدید مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • مکاتبات لازم با اداره آموزش دانشگاه در مورد اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع و تصویب آن، دفاع پروپوزال، انتخاب اساتید راهنما و داور پایان نامه
 • بررسی و پیگیری درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن، جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی
 • راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پایان نامه (از انتخاب موضوع تا دفاع پروپوزال)
 • بروزرسانی فرم‌ها، آیین نامه‌ها، فرآیندها و درج اخبار و اطلاعیه های آموزشی در حوزه تحصیلات تکمیلی در سایت دانشکده
 • پاسخگویی و راهنمایی به اعضای هیات علمی در خصوص روند انجام پایان نامه
 • انجام مکاتبات با واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت دفاع نهایی پایان نامه
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسایل و نامه های ارجاع شده به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • نظارت بر حسن انجام مراحل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 • مشارکت در تدوین آیین نامه های اجرایی پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی درچارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی
 • هماهنگی امور مربوط به پایان نامه (عنوان، پروپوزال، ابزار پایان نامه، نمونه‌گیری،گزارش پیشرفت کار پایان نامه، اصطلاحات پایان‌نامه و انجام مکاتبات لازم)
 • جمع آوری اطلاعات اساتید داور پایان نامه دانشجویان جهت پرداخت حق الزحمه
 • اعلام لیست اساتید راهنما و مشاور پایان نامه‌ها در پایان هر نیمسال تحصیلی جهت پرداخت حق الزحمه
 • بایگانی نامه ها و مکاتبات اداری ضروری
 • پیگیری امور ارجاعی از سوی معاون آموزشی دانشکده و ارایه گزارش لازم به ایشان
 • انجام سایر امور مربوطه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس