سرفصل دروس

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۳:۳۶ بعد از ظهر
 
ردیف  نام گروه  سرفصل
 ۱  مهندسی بهداشت حرفه ای  مشاهده
 ۲  مهندسی بهداشت محیط  مشاهده
 ۳  بهداشت عمومی  مشاهده
 ۴  آموزش بهداشت  مشاهده
 ۵  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط  مشاهده
 ۶  کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی  مشاهده
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس