سرپرست کمیته

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۲:۱۵ بعد از ظهر
سرکار خانم مهندس تبریزی(مربی بهداشت حرفه ای)
 
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۲۱۳
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس