گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۷:۱۲ قبل از ظهر

ردیف

 عنوان درس

 مشاهده

 استاد

 ۱  سم شناسی شغلی  مشاهده  مهندس امکانی
 ۲  ارگونومی شغلی ۱ مشاهده مهندس بهشتی
 ۳ ایمنی برق و ماشین آلات مشاهده مهندس بهشتی
۴ ایمنی در محیط کار ۲  مشاهده مهندس فانی
    طرح درس های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰    
 ۵ مبانی کنترل آلودگی هوا مشاهده دکتر فیروزی
 ۶ مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا مشاهده دکتر فیروزی
۷ ارتعاش در محیط کار مشاهده دکتر بهشتی
۸ صدا در محیط کار مشاهده دکتر بهشتی
 ۹ ایمنی در عملیات عمرانی  مشاهده  مهندس جعفری
۱۰ تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار  مشاهده  مهندس جعفری
 ۱۱ طراحی تهویه صنعتی مشاهده مهندس جعفری
 ۱۲ ارزیابی و مدیریت ریسک مشاهده  مهندس تبریزی
 ۱۳ سیستم های مدیریت ایمنی مشاهده مهندس تبریزی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس