تقویم آموزشی

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۲:۵۸ بعد از ظهر
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تعطیلات بین دونیمسال / دوره

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

حذف اضطراری

حذف و اضافه

آغاز و پایان آموزش

مدت آموزش

 

۱۴ روز

از شنبه ۱۱/۴/۱۴۰۱ لغایت جمعه ۲۴/۴/۱۴۰۱

دو هفته از شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۱ لغایت پنجشنبه ۹/۴/۱۴۰۱

تا سه هفته به پایان نیمسال تحصیلی

دو هفته پس از شروع نیمسال

شنبه ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ لغایت پنجشنبه ۲۶/۱۳/۱۴۰۰

۱۷ هفته

نیمسال دوم

از شنبه ۵/۶/۱۴۰۱ لغایت شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

یک هفته از شنبه ۲۹/۵/۱۴۰۱ لغایت پنجشنبه ۳/۶/۱۴۰۱

-

-

از شنبه ۲۵/۴/۱۴۰۱ لغایت ۲۷/۵/۱۴۰۱

۵ هفته

دوره تابستانی

یک هفته از شنبه ۵/۶/۱۴۰۱ لغایت جمعه ۷/۵/۱۴۰۱

دو هفته از شنبه ۱۸/۴/۱۴۰۰

لغایت پنجشنبه ۳۰/۴/۱۴۰۰

تا سه هفته به پایان نیمسال تحصیلی

دو هفته پس از شروع نیمسال

شنبه ۷/۱۲/۱۴۰۰ لغایت پنجشنبه ۱۶/۴/۱۴۰۰

۱۷ هفته

ورودی ۱۴۰۰

از شنبه ۱۹/۶/۱۴۰۱ لغایت شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

یک هفته از شنبه ۱۲/۶/۱۴۰۱ لغایت پنجشنبه ۱۷/۶/۱۴۰۱

-

-

از شنبه ۸/۵/۱۴۰۱ لغایت پنجشبه ۱۰/۶/۱۴۰۱

۵ هفته

دوره تابستانی

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

حذف اضطراری

حذف و اضافه

آغاز و پایان نیمسال

مدت آموزش

ثبت نام

 

دو هفته از

 شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰

لغایت

 پنجشنبه ۲۸/۱۱/۱۴۰۰

تا ۳ هفته قبل از شروع امتحانات

دو هفته پس از شروع نیمسال

شنبه ۱۷/۷/۱۴۰۰

چهارشنبه ۱۴/۱۱/۱۴۰۰

۱۷ هفته

چهارشنبه ۷/۷/۱۴۰۰

لغایت

 پنجشنبه ۱۴/۱۱/۱۴۰۰

نیمسال اول

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس