شرح وظایف کمیته

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۲:۴۳ بعد از ظهر

- برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش
کارگاه های مد نظر دانشجویان شامل :
۱- کارگاه آشنایی با تحقیق و پژوهش
۲- کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع
۳- کارگاه روش تحقیق مقدماتی
۴- کارگاه روش تحقیق پیشرفته
۵- کارگاه پروپزال نویسی
۶- کارگاه های آنالیز آماری با نرم افزار های مرتبط
۷- کارگاه های رفرنس نویسی
۸- کارگاه مقاله نویسی
۹- کارگاه اخلاق در پژوهش
- حمایت و مصوب کردن طرح های تحقیقاتی
- همکاری در برگزاری کنگره ها ، همایش ها و سمینار ها
روند تصویب طرح های دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی :
۱- دریافت طرح های پیشنهادی توسط دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
۲- مطرح کردن طرح پیشنهادی در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
۳- بررسی و مصوب کردن طرح های پیشنهادی(ثبت در سامانه)
۴- ارسال طرح های مصوب برای کمیته اخلاق
۵- ارسال طرح های دارای کد اخلاق برای کمیته مالی و عقد قرارداد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس