معرفی کمیته

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۱:۴۱ بعد از ظهر

فلسفه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده :
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت از اردیبهشت ماه سال ۹۸به عنوان یک تشکل علمی – دانشجویی زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه به طور رسمی شروع به فعالیت نمود . کمیته تحقیقات دانشجویی با توجه به نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و لزوم رفع مشکلات نظام سلامت و ارتقاء موقعیت علمی و به لحاظ نیاز کشور به تولید علم و رفع مشکلات و ارتقاء نظام سلامت ، مصمم است در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستری مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات و ارتقاء سطح فعالیت های کیفی و کمی و فعالیت های دانشجویی فراهم نماید و در نهایت با بکارگیری نتیج تحقیقات برای ایجاد بستر مناسب ، استفاده عینی و موثر از نتایج به دست آمده را فراهم سازد .
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده هم اکنون در ساختمان دانشکده بهداشت مستقر است .
حیطه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده :
رسالت اصلی این مرکز بر « آموزش پژوهش » استوار است . عمده فعالیت های این مرکز را می توان در قالب های ذیل خلاصه کرد :
- برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش
کارگاه های مد نظر دانشجویان شامل :
۱- کارگاه آشنایی با تحقیق و پژوهش
۲- کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع
۳- کارگاه روش تحقیق مقدماتی
۴- کارگاه روش تحقیق پیشرفته
۵- کارگاه پروپزال نویسی
۶- کارگاه های آنالیز آماری با نرم افزار های مرتبط
۷- کارگاه های رفرنس نویسی
۸- کارگاه مقاله نویسی
۹- کارگاه اخلاق در پژوهش
- حمایت و مصوب کردن طرح های تحقیقاتی
- همکاری در برگزاری کنگره ها ، همایش ها و سمینار ها
روند تصویب طرح های دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی :
۱- دریافت طرح های پیشنهادی توسط دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
۲- مطرح کردن طرح پیشنهادی در جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
۳- بررسی و مصوب کردن طرح های پیشنهادی (ثبت در سامانه)
۴- ارسال طرح های مصوب برای کمیته اخلاق
۵- ارسال طرح های دارای کد اخلاق برای کمیته مالی و عقد قرارداد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس