رزومه اساتید

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۱:۴۳ قبل از ظهر

دکتر علی عالمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

 
   

دکتر فاطمه محمدزاده

دکتری تخصصی آمار زیستی

 

سامانه علم سنجی

  

 

 

 

دکتر سعید عرفان پور

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استادیارو عضو هیات علمی

 

دانلود رزومه

سامانه علم سنجی

   

دکتر علی محمد مختاری

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس