گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۹:۱۶ قبل از ظهر
نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 
 ردیف  عنوان درس  مشاهده استاد
 ۱  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران مشاهده دکتر مختاری
 ۲  آمار حیاتی  مشاهده دکتر مختاری
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس