برنامه کارآموزی گروه های بهداشت

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۹:۴۱ بعد از ظهر
 
 

 برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی ارشد

          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱


برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی پیوسته

          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱
        
        برنامه کارآموزی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
    
          برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷


برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی ناپیوسته

           برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱
    
           برنامه کارآموزی تکنسین سلامت دهان نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

 

 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس