اعضاء شورای پژوهشی

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۴:۰۷ بعد از ظهر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته
خانم مهندس اکرم تبریزی مربی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای
خانم دکتر فاطمه محمدزاده استادیار دکتری تخصصی آمار زیستی
آقای دکتر علی فیروزی استادیار دکتری تخصصی بهداشت حرفه‌ای
آقای دکتر علیرضا جعفری استادیار دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
آقای دکتر محمود تقوی دانشیار دکتری تخصصی بهداشت محیط
خانم دکتر میترا دوگونچی استادیار دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس