طرح درس

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۴:۰۵ قبل از ظهر
 
 ردیف  نام درس  استاد مربوطه  مشاهده
 ۱  آمار و روش تحقیق پیشرفته  خانم دکتر فاطمه محمدزاده  مشاهده
 ۲  آمار حیاتی پیشرفته   خانم دکتر فاطمه محمدزاده   مشاهده
 ۳  آمار حیاتی ۲   خانم دکتر فاطمه محمدزاده   مشاهده
 ۴  آمار زیستی    خانم دکتر فاطمه محمدزاده  مشاهده
۵ اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران آقای دکتر مختاری مشاهده
 ۶ آمار حیاتی آقای دکتر مختاری  مشاهده
 ۷ برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر (پیوسته) آقای دکتر عالمی مشاهده
 ۸
 برنامه ملی مبارزه با بیماری های
غیرواگیر(ناپیوسته )
آقای دکتر عالمی  مشاهده
 ۹  برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر(ناپیوسته )  آقای دکتر عالمی   مشاهده
۱۰ برنامه ملی مبارزه با بیماریها  آقای دکتر عالمی   مشاهده
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس