چشم انداز، رسالت، ارزش ها

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۹:۲۶ قبل از ظهر

 

چشم انداز، مأموریت، ارزش­های گروه:

 

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت برآن است تا با بهره­ گیری از وجود اساتید مجرب، جوان و با استعداد به تربیت دانش ­آموختگانی توانمند که به نیازهای سلامت عمومی جامعه خود پاسخگو باشند مبادرت ­نماید. در این راستا ماموریت خود را دستیابی به اهداف آموزشی-پژوهشی دانشگاه (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، تقویت بنیه علمی-پژوهشی دانش ­آموختگان و اعضای هیات علمی، تعیین نموده، با توجه به ارزشهای والای اخلاقی، توانمندسازی اعضای گروه، رعایت تعهد حرفه ­ای و حرفه­ ای گری، با تمرکز بر شناسایی و تعدیل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جامعه و با همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه و از طریق انجام پژوهش ­های کاربردی در جهت پاسخگویی اجتماعی اقدام می­کند. انجام وظایف این گروه و به دنبال آن دستیابی به اهداف کلان آموزشی-پژوهشی دانشکده بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی درمانی گناباد می­تواند با تاسیس رشته-مقاطع "کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی" و "کارشناسی ارشد آمار زیستی بیش از پیش تحقق یابد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس