مدیر گروه

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰:۲۹ قبل از ظهر

 

 دکتر علی عالمی
 
مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
 
استاد تمام و عضو هیات علمی
 
رزومه / سامانه علم سنجی
   
 شرح وظایف:
 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی گروه اعم از آموزشی (نظری-عملی) پژوهشی، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • ابلاغ بخشنامه ها، آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی به اعضای گروه
 • تدوین برنامه اجرایی مرتبط با وظایف آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ... منطبق با قوانین بالادستی و با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی
 • تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • همکاری و تعامل سازنده با دیگر گروه های آموزشی فعال در دانشگاه
 • تجدید نظر مستمر در برنامه های جاری گروه با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییر و تحولات علمی و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به حوزه ریاست دانشکده به منظور هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
 • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه، ارزیابی نیازهای مالی/ اداری/تجهیزاتی/مصرفی گروه و ارسال درخواست آن به حوزه ریاست دانشکده
 • تدوین برنامه ارتقای سطح علمی-اجرایی اعضای گروه
 • پایش و ارزیابی مستمر فعالیت های اعضای گروه
 • بررسی و اعلام نیاز به جذب عضو جدید در گروه
 • برنامه ریزی در راستای تحقق استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای و برنامه ای و ارتقای آن ها
 • برنامه ریزی در راستای تحقق شاخص های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی
 • تدوین برنامه توسعه هدفمند رشته-مقاطع تحصیلی گروه با همکاری و مشارکت اعضای گروه و متناسب با ظرفیت و توانمندی گروه و نیاز جامعه
تقویت مفهوم حرفه ای گری در بین اعضای گروه
 
 
                                                                                                                                          
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده بهداشت
۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸     داخلی:۴۳۰
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس