اعضا

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۳:۰۱ بعد از ظهر

دکتر مجتبی افشارنیا

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

استاد تمام و عضو هیات علمی

 

 دکتر محمود تقوی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

مدیر گروه- استادیار و عضو هیات علمی

 

دکتر احمد زارعی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 استادیار و عضو هیات علمی

 

 مهندس حامد بیگلری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 مربی و عضو هیات علمی

سامانه علم سنجی
 

مهندس مهدی قاسمی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 مربی و عضو هیات علمی

دانلود رزومه

 
 

دکتر رویا پیروی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 استادیار و عضو هیات علمی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس