تابلو اعلانات (خبرها)

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۶:۳۰ قبل از ظهر
مزید اطلاع همکاران و دانشجویان، جلسات گروه طبق روال یکشنبه ها ساعت ۱۲:۱۵ برگزار می گردد.
-قابل توجه دانشجویان محترم (درخصوص ثبت پایان نامه) :
پیرو نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، ثبت پایان نامه صرفا منوط به بررسی و تایید علمی و اخلاقی پروپوزال و صدور مصوبه و به تبع آن شناسه اختصاصی اخلاق در پژوهش از طریق سامانه ملی اخلاق در پژوهش ethics.research.ac.ir و نمایه شدن مصوبه مذکور در این سامانه می باشد و اجرای پایان نامه پیش از تصویب پروپوزال مربوطه توسط کارگروه/ کمیته اخلاق در پژوهش معتبر واخذ شناسه اختصاصی اخلاق، مصداق بارز تخلف پژوهشی محسوب میشود. لذا شرکت در امتحاناتی مانند امتحان پیش کارورزی، امتحان ارتقاء سالانه دستیاری (از سال دوم به سوم)، امتحان جامع دوره های دکترای تخصصی که بر اساس مقررات آموزشی شرط شرکت در آن ها ثبت پروپوزال پایان نامه است، منوط به اخذ شناسه اخلاق و نمایه شدن مصوبه اخلاق در سامانه مذکور بوده و صِرف ثبت پروپوزال در سامانه مدیریت پژوهش دانشگاه ها به منزله ثبت پایان نامه محسوب نمی گردد.
 -راه اندازی سامانه جدید پژوهش یار:
اطلاعات کلیه اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه که در سامانه قبلی دارای نام کاربری بوده اند، در سامانه جدید ثبت شده است و می توانند به صورت زیر به سامانه جدید وارد شوند و اطلاعات طرح های گذشته خود را مشاهده نمایند یا اقدام به ارسال پروپوزال طرح جدید نمایند.

نام کاربری در سامانه جدید: کد ملی

کلمه عبور : نام کاربری سامانه قبلی  

 

آدرس دهی استخراج مقالات، مستندات و...

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی گناباد- گناباد- ایران      صندوق پستی: ۳۹۷

Affiliation:

Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran           P.O.Box:۳۹۷

 قابل توجه دانشجویان محترم:

جلسه ی پیش دفاع آقای علی آخوندزاده و آقای بهلولی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ راس ساعت ۱۲ برگزار میشود.
نشانی شرکت در جلسه بنا به ضرورت با اعلام قبلی:http://webmeet.gmu.ac.ir/gmu/behdasht

مشارکت دانشجویان گروه های  آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت و بهداشت عمومی در آموزش های بهداشتی روستاهای رهن و ریاب

- جلسه ی ارائه ی ژورنال کلاب خانم سبقتی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ برگزار گردید.
- برگزاری جلسه ی گروه به منظور ارائه ی ژورنال کلاب خانم سبقتی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۸ و همچنین دفاع دوم پروپوزال خانم ستاری دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۸ درروز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ راس ساعت ۱۲:۱۵ برگزار گردید.
- برگزاری جلسه ی گروه به منظور ارائه ی ژورنال کلاب خانم صادقی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۸ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ راس ساعت ۱۲:۱۵برگزارخواهد شد.
- جلسه ی ارائه ی ژورنال کلاب خانم عین آبادی و همچنین جلسه ی دفاع از پروپوزال در گروه خانم دررودی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ راس ساعت ۱۲ برگزار می گردد.
 
 - جلسه ی دفاع پایان نامه خانم خسروی در روز شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۷ راس ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.(استاد راهنما: سرکار خانم دکتر دوگونچی)
لینک شرکت در جلسه:
http://webmeet.gmu.ac.ir/gmu/defa
- جلسه ی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ ساعت ۱۲ در محل مرکز رشد و فناوری برگزار گردید.
- برگزاری جلسه ی گروه به منظور ارائه ی ژورنال کلاب آقای حجی زاده دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۹ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ راس ساعت ۱۱:۴۵ برگزارخواهد شد.
- کارگاه روش تحقیق کیفی و مقاله نویسی ویژه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ برگزار شد.
- جلسه دفاع پایان نامه خانم صادقی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۸ با عنوان (( مقایسه تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده با روش روتین بر قصد انتخاب روش زایمان زنان مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شهر مشهد)) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ راس ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می گردد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس