معرفی گروه

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۰:۱۴ بعد از ظهر

 تاریخچه گروه:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد پذیرش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط در مقطع کاردانی را از مهرماه سال ۱۳۸۲ آغاز نموده و با تلاش پیگیر همکاران، این مقطع از مهرماه ۱۳۸۷ به سطح کارشناسی پیوسته ارتقاء یافت و از مهرماه سال۱۳۹۲پذیرش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط در مقطع کارشناسی ارشد را آغاز نموده است همچنین از سال ۱۳۹۹ اولین دوره دانشجوی دوره دکتری پژوهش محور پذیرش شد.

اعضای محترم گروه مهندسی بهداشت محیط در حال حاضر عبارتند از :

     
    آقای دکتر محمود تقوی- دکترای مهندسی بهداشت محیط

- آقای دکتر مجتبی افشارنیا –دکترای مهندسی محیط زیست

    آقای دکتر احمد زارعی- دکترای مهندسی بهداشت محیط
    خانم دکتر رؤیا پیروی – دکترای مهندسی بهداشت محیط
    آقای مهندس حامد بیگلری - کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
    آقای مهندس مهدی قاسمی - کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
    خانم مهندس سمیرا سالاری –کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و کارشناس آزمایشگاه
    خانم فاطمه فدوی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و کارشناس گروه

       -       خانم معصومه دانشفر- کارشناسی علوم تربیتی و کارشناس گروه

    خانم مهندس مهشید کبرائی - کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و کارشناس آزمایشگاه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس