دوره کارشناسی ارشد

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۷:۲۷ بعد از ظهر

 ردیف

 عنوان درس

 مشاهده  استاد
 ۱ طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند مشاهده  دکتر افشارنیا
 ۲ طراحی تصفیه خانه فاضلاب مشاهده   دکتر افشارنیا
 ۳ برنامه ایمنی آب مشاهده   دکتر پیروی
 ۴ ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست مشاهده   دکتر زارعی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس