رزومه اساتید

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۳:۱۹ قبل از ظهر
 
 
 

دکتر علی محمد مختاری

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

   

 دکتر میترا دوگونچی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 دکتر حسین روحانی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 دکتر علیرضا جعفری

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 دکتر فاطمه محمدزاده

دکتری تخصصی آمار زیستی

استادیار و عضو هیات علمی

تلفن:۵۷۲۲۳۰۲۷(۰۵۱) داخلی۲۶۰
 
 
 سامانه علم سنجی
 

دکتر علی عالمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد تمام و عضو هیات علمی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس