حیطه های آموزشی و پژوهشی

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۷:۴۸ قبل از ظهر
Research Line
 

Health Psychology

Scale Development

Women's Health

Health Literacy

 

دکتر مهدی مشکی

برنامه ریزی و مداخلات آموزشی پیشگیری و درمان دیابت

دکتر حسین روحانی

کاربرد استفاده از الگوها و نظریه های آموزش بهداشت در پژوهش

بیماری های واگیر و غیر واگیر

سواد سلامت در گروه های سنی و جمعیتی مختلف

مصرف دخانیات در گروه های سنی و جمعیتی مختلف

مطالعات کیفی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر علیرضا جعفری

ارتقای سلامت زنان، سلامت روانی و اجتماعی، ارتقای فعالیت بدنی و پیشگیری و کنترل سرطان

دکتر میترا دوگونچی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس