معرفی دانشکده بهداشت

ایجاد شده در ۱۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۵:۱۸ قبل از ظهر

معرفی دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد  از سال ۱۳۸۷ با موافقت شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارتقاء دانشکده علوم پزشکی گناباد به دانشگاه،  به عنوان یکی از سه دانشکده مستقل این دانشگاه شناخته شد و از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. در حال حاضر تعداد کل پرسنل دانشکده بهداشت ۲۷ نفر می باشد. که شامل ۹ نفر کارمند و ۱۸ نفر عضو هیئت علمی هستند و در حال حاضر ۳۵۵ دانشجو در رشته های مختلف (دکتری تخصصی پژوهش محور بهداشت محیط، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار) در این دانشکده تحصیل می‌کنند.

 
روسای دانشکده بهداشت 
   

دکتر علی عالمی

پزشک و دکترای تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی
 
از سال ۱۳۹۶تا اسفند ۱۴۰۱
   

دکتر محمود نقوی

دکترای تخصصی (PhD) مهندسی بهداشت محیط
 
از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون
معاونین آموزشی دانشکده بهداشت  
 
 دکتر مجتبی افشارنیا
 
دکترای تخصصی (PhD) مهندسی بهداشت محیط
 
از سال ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۳۹۸ 
 

دکتر محمودتقوی

دکترای تخصصی (PhD) مهندسی بهداشت محیط
 
از تیرماه ۱۳۹۸ تا اسفند ماه ۱۴۰۰
   

دکتر فاطمه محمدزاده

دکترای تخصصی (PhD) آمار زیستی
 
از اسفند ۱۴۰۰ تا کنون
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس