رسالت،چشم انداز و ارزش ها

ایجاد شده در ۱۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۲:۱۵ قبل از ظهر

بیانیه رسالت (Mission statement)

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد در صدد است  با در نظر گرفتن اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان با استفاده از آخرین یافته های علمی و انجام پژوهش در حیطه علوم پزشکی و بهداشت و با تکیه بر ارزشهایی نظیر تکریم و احترام ارباب رجوع، حفظ شئونات و ارزشهای اسلامی در محیط کار، قانونمداری، مشارکت جویی و کیفیت محوری و همچنین با استفاده از روشهای نوین و کارآمد تدریس ضمن ارتقاء توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان با تربیت نیروی انسانی کارآمد و تولید علم در اعتلاء علوم بهداشتی، مطابق با اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه که همسو با اسناد بالا دستی مرتبط با سلامت به ویژه سند برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، برنامه جامع نقشه علمی سلامت کشور، سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله کشور، برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، نقشه جامع علمی سلامت کشور، طرح عدالت و تعالی نظام سلامت، سند مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدوبن گردیده است، در ارتقاء سطح سلامت جامعه سهم قابل توجهی ایفاء نماید.

بیانیه دورنما (Vision statement)

این دانشکده تلاش می کند کارآیی و اثربخشی خود را در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از طریق توسعه رشته- مقاطع بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، گسترش و تعمیق پژوهش در حیطه علوم  بهداشتی، فراهم نمودن محیط های حمایتی مناسب آموزشی و پژوهشی در حوزه بهداشت  به حداکثر رسانده تا شاهد تحقق اهداف سند برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد تا سال ۱۴۰۴ باشد و به یک الگو در بین سایر دانشکده های همتراز  تبدیل شود.

بیانیه ارزش ها Values statement))

اصول راهنما و ارزش های بنیادین حاکم بر تلاش ما منطبق بر  بیانیه ارزش‌های برنامه استراتژیک دانشگاه عاوم پزشکی گناباد بوده و به قرار زیر است:

       رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای
       اعتقاد به هویت اسلامی و کرامت انسانی
       حفظ شان و کرامت سرمایه انسانی
       عدالت آموزش، پژوهشی و درمانی
       رعایت حقوق گیرندگان خدمت
       تقدم پیشگیری بر درمان
       ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی
       تاکید بر پژوهش های محصول محور
       بهره وری منابع و خدمات
       پاسداشت اصول اقتصاد مقاومتی
       استقبال از ایده های خلاق و حمایت از کارآفرینی
       تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

 

ذینفعان (Stakeholders)

ذینفعان درونی

    دانشجویان
    اعضاء هیات علمی
    مراکز بهداشتی و درمانی دولتی
    مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه
    معاونت بهداشت دانشگاه
    معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
    معاونت توسعه مدیریت و متابع دانشگاه
    معاونت دانشجویی و فرهنگی


ذینفعان بیرونی

    جامعه
    سیاستگذاران
    درمانگاهها و مراکز بهداشتی درمانی خصوصی
    سازمانها و ادارات شهرستان
    گروههای علمی و مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاه
    صتایع و کارخانجات شهرستان
    شهرداری شهرستان
    اداره آب و فاضلاب شهرستان
    اداره محیط زیست شهرستان

اهداف (Goals)

مهمترین اهداف این دانشکده در راستای اجرائی شدن برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بویژه در حوزه‌ معاونت آموزشی (شامل آموزش بالینی، کیفیت آموزش دانش آموختگان و بهبود عملکرد اعضای هیات علمی) و معاونت تحقیقات و فنآوری (توسعه تحقیقات کاربردی اثر بخش، توسعه کارآفرینی، ترجمان دانش و توسعه ارتباطات ملی و بین المللی) بوده و در راستای تحقق اهداف سایر معاونتها شامل فرهنگی دانشجویی، بهداشت، درمان، غذا ودارو، و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نهایت همکاری را خواهد داشت و در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس