سومین فراخوان فن تِز

سومین فراخوان فن تِز

انتشار محتوا: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۸:۵۳ بعد از ظهر
سومین فراخوان فن تِز حمایت از پایان نامه های حوزه صنایع غذایی (فن تِز صنایع غذایی) و حمایت از ایده ها و طرح های فناورانه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس