تغییرات پایان نامه ها و طرح ها پس از اخذ کد اخلاق

تغییرات پایان نامه ها و طرح ها پس از اخذ کد اخلاق

انتشار محتوا: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۷:۱۲ قبل از ظهر
قابل توجه دانشجویان محترم: هر گونه تغییر در پایان نامه های پژوهشی بایستی درخواست مربوطه توسط دانشجو تنظیم و در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

قابل توجه دانشجویان محترم

هرگونه تغيير در پايان نامه هاي پژوهشي از جمله (اضافه نمودن يا حذف محيط پژوهش، جابجايي اعضاي تيم پژوهش، ميزان كاهش يا افزايش حجم نمونه و ... ) بايستي درخواست مربوطه توسط دانشجو تنظيم و در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مورد بررسي و تاييد قرار گيرد سپس درخواست از طريق مدير تحصيلات تكميلي  دانشگاه به كميته اخلاق در پژوهش جهت تصويب ارسال گردد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس