دستارورد ها و افتخارات

انتشار محتوا: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۲:۵۳ بعد از ظهر

- افتخار شماره 1

گواهی شماره 2
این گواهی ویژه دانشگاه صادر شده است
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس